Krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce

přeje za všechny zaměstnance Autospolu, s.r.o., Boskovice

 

Božetěch Oujezdský

Vánoce 2019